FP Proves d'accés

Proves d'accés a estudis professionals
Proves 
Grau Mitjà:

DOCUMENTACIÓ:

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AL CENTRE. NOMÉS CAL QUE PRESENTIN DOCUMENTACIÓ:

Del 14 al 27 d'abril, per correu electrònic provesaccesfp@jaumebalmes.net

  • Aspirants exclosos a la llista provisional
    • perquè no han acreditat els requisits de participació: original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
    • per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de bonificació de la taxa: original i una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.
Del 14 al 27 d'abril, al centre triat per fer la prova (en horari d'atenció al públic, preferiblement matins), cal presentar:

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS: prem l'enllaç

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOSprem l'enllaç

QUALIFICACIONS PROVISIONALS a partir del 21 de maig de 2021: prem l'enllaç

RECLAMACIONS:

al centre els dies:    dimarts 25 de maig   de 16:00h a 18:00h (tarda)

                     dimecres 26 de maig de 9:00h a 11:00h (matí)


QUALIFICACIONS DEFINITIVES a partir del 28 de maig de 2021 prem l'enllaç


RECOLLIDA DE CERTIFICATS:  a partir del 1 de juny de 2021, a la consergeria del centre, en horari  de 8 a 21h.      

 Grau Superior:

DOCUMENTACIÓ:

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AL CENTRE. NOMÉS CAL QUE PRESENTIN DOCUMENTACIÓ:

Del 15 al 28 d'abrilper correu electrònic provesaccesfp@jaumebalmes.net

Aspirants exclosos a la llista provisional

  • perquè no han acreditat els requisits de participació: original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
  • per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de bonificació de la taxa: original i una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.

Del 15 al 28 d'abril, al centre triat per fer la prova (en horari d'atenció al públic, preferiblement matins), cal presentar:

 

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS: prem l'enllaç

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOSprem l'enllaç

QUALIFICACIONS PROVISIONALS a partir del 25 de maig de 2021: prem l'enllaç

RECLAMACIONS:

al centre els dies:    dimecres 26 de maig de 10h a 12h (matí) 

                                   dijous 27 de maig de 16h a 18h (tarda)


QUALIFICACIONS DEFINITIVES a partir del 2 de juny de 2021 prem l'enllaçRECOLLIDA DE CERTIFICATS:  a partir del 4 de juny de 2021, a la consergeria del centre, en horari de 8 a 21h


0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada