FP SMX

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes 


Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.


Vies d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de graduat en ESO, 
  • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, 
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar, 
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP), 
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, 
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, 
  • haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8, 
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior. 
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.


[Més informació]

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada