Projecte APSC (APrenentatge i Servei Comunitari)

APrenentatge i Servei Comunitari Curs 2018-2019
 Curs 2017-2018 
Curs 2016-2017 
 Curs 2015-2016 

El projecte “Aprenentatge i servei comunitari” es fonamenta en una manera d’entendre:
- La ciutadania basada en la participació activa i la contribució a la millora de qualitat de vida en la societat.
- L’aprenentatge basat en la recerca, l’acció, la reflexió i la responsabilitat social.
- L’educació en valors basada en la vivència, l’experiència i la construcció d’hàbits.

L’Aprenentatge i servei comunitari permet desenvolupar l’adquisició de moltes competències:
Competències transversals:
- Comunicatives: lingüística i audiovisual i artística i cultural.
- Metodològiques: d’aprendre a aprendre, matemàtica i tractament de la informació i competència digital.
- Personals: d’autonomia i iniciativa personal.
Competències específiques centrades a conviure i habitar el món:
- Social i ciutadana.
- En el coneixement i la interacció en el món físic.

El projecte aporta una dinàmica de centre transversal i interdisciplinar, un aprenentatge multidimensional: pràctic, cooperatiu, actiu, crític i conscient i una conscienciació i sensibilització de la realitat social.

L’institut Jaume Balmes vincula el projecte a la matèria de cultura i valors ètics i a tutoria i el desenvolupen tots els alumnes de 4t d’ESO.
Consisteix en un macro projecte format per diferents projectes que es va iniciar el curs 2015-16 amb 7 projectes i el curs 2016-17 es va ampliar a 10 projectes.
Les entitats implicades en el projecte, comprenen diferents problemàtiques socials: gent sense sostre, amb pocs recursos, sensibilització envers un món més sostenible, malalts, familiars acompanyants de malalts, recuperació de la memòria històrica del centre i altres serveis interns del nostre centre.

La coordinació d’aquest projecte està al càrrec de la Carmen Clavero, Jèssica Silles i l’Albert Daví.

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada